Bolund Gruppe

Bolund Gruppe

– fra trygge rammer til internationale eventyr

Om os

KFUM spejderne i Bolund Gruppe afholder møder efter følgende plan:

 • Fra 0. til 1. klasse er man Bæver med møde mandag Kl. 17.30 – 19.00
 • Fra 2. til 3. klasse er man Ulveunge med møde mandag kl. 18.00 – 19.30
 • Fra 4. til 5. klasse er man junior i troppen med møde mandag Kl. 18.00 – 20.00
 • Fra 6. til 8. klasse  er man storspejder i troppen med mødedag mandag Kl. 18.00 – 20.00
 • Fra 9. klasse til man er ca. 18 år, er man seniorspejder i troppen med mødedag mandag kl. 18.00 – 20.00

Normalt mødes vi i hytterne på Lindebjergstien 25, Gundsølille, 4000 Roskilde (bilindkørsel ad Hestemarken)

Bolund Gruppe afholder ud over møderne fast følgende arrangementer:

 • 1 uges sommerlejr i telt (for bæverne dog sædvanligvis kun ½ uge)
 • fælles kirkegang 1. søndag i advent
 • juleafslutning med bankospil
 • fælles kirkegang og efterfølgende Nytårsparade, afholdes 1. søndag i det nye år
 • en tur med 1-2 overnatninger i en fremmed hytte den sidste hele weekend i januar måned
 • sankthansbålfest.

Dertil kommer særlige arrangementer for de enkelte enheder i form af weekendture og distriktsarrangementer.

Nye spejdere er velkomne til at komme til et par møder for at finde ud af om det er noget; derefter forventer vi at man melder sig ind. Af forsikringshensyn kan vi ikke tage børn med på egentlige ture uden at de er indmeldte.

Hvad laver vi så?

Til møderne

Vi starter med at samles og synge en spejdersang.

Så er der aktivitet. Det kan være at lave bål, bygge en karrusel af rafter, at male eller lege sanse- eller samarbejdslege, eller et løb med poster. Vi har ofte temaer, hvor børnene fx lærer noget om naturen, andre kulturer, eller lærer hvordan man klarer sig på egen hånd.

Udfordringerne stiger naturligvis med alder og modenhed. Børnene kan gøre sig fortjent til mærker, der viser at de har opnået bestemte færdigheder, ved at deltage i et antal aktiviteter med samme tema, typisk fordelt over en møderække eller en lejrtur.
Til sidst samles vi igen, oftest omkring bålet, og synger sammen før mødet slutter.

På Lejr

På lejrene mødes vi og er fælles om spejderaktiviteter, som at bygge lejren op med reb og rafter, tage på løb, lave mad over bål, synge, sove i telt eller bivuak, og meget andet. På lejrene er der, ligesom på spejdermøderne, fokus på at lære respekt for andre og for vores omgivelser, at udvikle sig og blive god til at samarbejde.

Om Kristendom og kirke

KFUM-Spejderne er en kristen spejderorganisation, og gruppen inviterer til deltagelse i en gudstjeneste i folkekirken mindst to gange om året. Der er ikke krav om at spejderne skal være døbt eller konfirmeret.

Vil du gerne være med?

Så mød op til ét af vores møder. Vil du vide mere, så kontakt os gerne.