Bolund Gruppe

Bolund Gruppe

– fra trygge rammer til internationale eventyr

FAQ – mest for forældre

Hvad skal der til, for at være spejder i Bolund Gruppe?

Der er ingen særlige krav til børn, der vil være spejdere. Børn på medicinsk begrundet diæt af den ene eller den anden slags tager vi naturligvis hensyn til, men derudover har vi ikke altid kapacitet til at sørge for særlige menuer til den enkelte.

Måltiderne på en lejr består oftest af mad over bål. Vi bestræber os på at lave sund og næringsrig mad med mange grøntsager. Eftersom børnene er meget aktive og ude i frisk luft, og selv deltager i madlavningen, får de ofte mod på at smage mad som de normalt ville undgå.

Hjemvé er et tilbagevendende problem for enkelte børn, og vi opfordrer forældrene til evt. at tage med på lejr-ture hvis det er nødvendigt, især i starten; vi kan næsten altid bruge en hjælpende hånd til indkøb og andet på turene.

 

Hvad forventer vi af forældrene?

Vi er glade for al den hjælp vi kan få, og vi håber at det vil opleves som både sjovt og spændende for forældrene ind imellem at være en aktiv del af et spejder-arrangement.

Vi forventer, at forældrene:

  • altid giver besked, hvis barnet er forhindret i at deltage i et møde eller et andet arrangement
  • sikrer (i samarbejde med barnet) at deres barns personlige udrustning er i orden (regntøj, sovepose, rygsæk, uniform mm.). Målet er at spejderen selv kan tage ansvar for dette, men det er for meget at forvente af helt små børn.
  • orienterer lederne, hvis barnet har særlige behov, der skal tages hensyn til.
  • holder sig orienteret om invitationer, tilmeldinger, nyheder, aflysninger og andet, som annonceres på Bolundgruppens hjemmeside
  • Da mange af aktiviteterne foregår udenfor året rundt, et det vigtigt at børnene er klædt på efter vejret.

 

Afbud

Det er vigtigt at melde afbud, hvis barnet ikke kan komme. Det skaber ro på møderne, og aktiviteterne kan hurtigere komme i gang, når spejderlederen ved hvilke børn der kommer.

Da aktiviteter, som børnene kan få mærker for, typisk strækker sig over flere møder, er det vigtigt for børnene selv, at de ikke udebliver uden væsentlig grund.

 

Indmeldelse og udmeldelse

Kan foretages online ved at kontakte os – eller ved udfyldelse af blanket i spejderhytterne.

Betaling foregår online. Vi udsender opkrævningen pr. mail, når tid er.