Bolund Gruppe

Bolund Gruppe

– fra trygge rammer til internationale eventyr

Bjørneungesangen

Melodi: I en skov en hytte lå

Bjørneunger det er vi
tumler ude i det fri
finder dyr og klatrer rundt
det er sjovt og sundt
laver huler af natur
søm og skruer ej vi bru’r
skovens træer giver ly
under himlens sky.

Bjørnefar og bjørnemor
hjælper mig i skover stor
lærer mig at finde vej
snuse det kan jeg
følge spor og hjælpes ad
fælles finder vi vor mad
gode venner det er vi
spejder kan vi li’.