Bolund Gruppe

Bolund Gruppe

– fra trygge rammer til internationale eventyr

Fastelavn og generalforsamling mandag d. 28. februar 2022 kl. 17:30-19:00

13. februar 2022 · Alle enheder, Bæver, Senior, Trop, Ulve · Skrevet af Henrik Junge Mortensen

Fastelavnsmandag har bæverne og ulvene fælles møde. Der er selvfølgelig tøndeslagning og fastelavnsboller på programmet, og spejderne må meget gerne komme flot udklædt.

Samtidig er der møde for alle forældre, idet gruppens generalforsamling ifølge KFUM-Spejdernes love skal afholdes inden udgangen af februar. Vi håber at se én eller to repræsentanter for hver spejder til mødet, hvor vi både skal se tilbage på året, der gik, og fremad på det kommende, spændende spejderår.

Dagsordenen for generalforsamlingen følger vedtægternes §10:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Aflæggelse af beretning.
  4. Godkendelse af regnskab.
  5. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
  6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter.
  7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse.
  8. Valg af to revisorer.
  9. Eventuelt.

Vi er godt klar over, at tidspunktet falder sammen med almindelig spisetid, men kan desværre ikke tilbyde mad til mødet, så måske kan det være godt at have spist forinden. Til gengæld tilbyder vi jo så at aktivere børnene under mødet. Hvis der er søskende, der gerne vil være med til tøndeslagningen, er de velkomne, hvis I lige giver én af lederne et praj senest fredag d. 25/2, så vi kan tage højde for det i indkøbene.

Corona: Det er vigtigt for os, at alle medlemmer har mulighed for at være repræsenteret ved generalforsamlingen. Har du betænkeligheder ved at mødes med en masse mennesker pga. den fortsatte smitterisiko, så giv Henrik en melding på henrik@spejdernet.dk. Så sætter vi en internetforbindelse op.