Bolund Gruppe

Bolund Gruppe

– fra trygge rammer til internationale eventyr

Nyt om spejder i en coronatid

9. maj 2020 · Alle enheder, Bæver, Junior, Senior, Trop, Ulve · Skrevet af Henrik Junge Mortensen

Gruppebestyrelsen holdt i mandags et virtuelt møde, hvor vi tog bestik af coronasituationen i spejdersammenhæng. Vi blev enige om, at kravene om to meters afstand, fast leder og grundig rengøring før og efter møderne ikke ville være forenelige med sjove spejdermøder for bævere og ulve. Vi har derfor besluttet, at vi desværre må aflyse alle flokmøderne frem til sommerferien. Følg med i nyhedsbrevene og her på siden for at se, om vi finder på andre aktiviteter. Ellers håber vi at kunne starte med et brag efter sommerferien. 

 Troppen fortsætter med vekslen mellem virtuelle møder og fysiske møder med afstand, men mon ikke årstiden giver mulighed for at lave noget meningsfyldt ude i det fri? Distriktssommerlejren på Bornholm har desværre måttet udsættes til 2021, og jeg forventer, at kassereren tilbagebetaler forudbetalingen inden længe. Om ikke andet har vi nu to store sommerlejre i træk at glæde os til – også for de ulve, som snart rykker op til troppen: Distriktssommerlejr på Bornholm i 2021 og Spejdernes Lejr i Hedeland ved Tune/Reerslev i 2022! 

Vi overvejer i øjeblikket, hvad der skal ske med sankthansfesten (i samarbejde med landsbyrådet), og om vi skal lave noget andet for spejderne i sommerlejrugen.

Pas godt på jer selv og hinanden og husk: Spejder er noget, man er, og ikke bare noget, man går til. Så nyd naturen, saml skrald, øv jer på knob, lav bål med familien, sy de nyeste mærker på uniformen, eller hvad I ellers kunne tænke jer af sjove og hyggelige spejderaktiviteter.