Bolund Gruppe

Bolund Gruppe

– fra trygge rammer til internationale eventyr

Vigtig forberedelse til tropmødet d. 23/3 2020

22. marts 2020 · Junior, Senior, Trop · Skrevet af Henrik Junge Mortensen

Vi håber, at alle er friske og raske. Herunder er en vigtig opgave, som skal være udført inden kodemødet i morgen.

-/../.-..//- -/- – -./-.././-//..//- -/- – -/.-./- -././-.//-.-/.-/-.//-.././-//…-/.-.-/.-././/- -./- – -/-../-//.-/-//…./.-/…-/.//.-/.- -./.- -././-.//…/.- -././.- – -/-.././.-./-.-/- – -/-.././.-.//.- -./.- -.-//…/../-.//-/./.-.././..-./—/-.///…./.- – -/./- -/- -/./…/../-.././-.//-.-/- – -/-.././- -/.-/…/-.-/../-././-./……/-../-.-//-.-/.-/-.//- – -/- -./…/.- -.-//-…/.-./..-/- -././…//  

Vi mødes på Skype kl. 18. Link følger senere. Husk at installere GeoQuestor-app’en!