Bolund Gruppe

Bolund Gruppe

– fra trygge rammer til internationale eventyr

Årsmøde i bæver/ulvehytten d. 27. feb. 2017 kl. 18-20 – nu med referat

13. februar 2017 · Alle enheder · Skrevet af kajborum

Husk at der er årsmøde for alle forældre mandag den 27/2.

Se referatet nedenfor. Tak til de 8(+4) forældre, der deltog! Og hjerteligt velkommen til vores nye grupperådsmedlem, Ólöf.

For spejderne er der tøndeslagning. Der serveres fastelavnsboller.

Vi håber at I vil bakke op omkring jeres børns spejderarbejde ved at møde op til årsmødet.
Dagsorden for Årsmødet: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning for 2016 (Kaj)
 3. Godkendelse af regnskab (Jan)
 4. Fastsættelse af kontingent for 2017
 5. Information om Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg (Ole)
 6. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
 7. Gruppearbejde med fokus på gruppens fremtid og lederhvervning (der mangler pt. 3 ledere)
 8. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter
 9. Valg af medlemmer til grupperådet
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Med spejdderhilsen

Grupperådet

 

Referat af Bolund Gruppes gruppemøde (årsmødet) d. 27/2 2017:

 1. Valg af referent (Henrik) og dirigent (Rikke)
 2. Årsberetning – blev omdelt skriftligt.
  Kaj fortalte desuden lidt mere om grupperådsarbejdet og om hjemmesiden og tilmeldings-/kontingentsystemet. De tre sidstnævnte systemer har haft en del tekniske problemer, men det meste fungerer efterhånden, og alle forældre opfordres til at se på hjemmesiden hver søndag aften og/eller mandag.
  Kaj fortalte om interesseforeningens afskaffelse, og at vi nu selv ejer grunden hytterne ligger på – og skal betale ejendomsværdiskat af den (5000 m², værdi 1.000.000 kr.).
 3. Regnskab
  Fremlagt af kasserer Jan Tolstrup. Regnskabet blev omdelt. Det er endnu ikke revideret. Pga. overgang til et nyt regnskabssystem er der endnu ikke skrevet tal for 2015 på til sammenligning. Tilskud fra kommunen er ikke skarpt periodeafgrænsede – beløbene bogføres, når de modtages.
  Årets underskud 2900 kr.
  Der er aktiver for 150.000 kr.
  Formuen i banken er ca. 120.000 kr.
  Revisor mangler endnu at færdigrevidere 2015-regnskabet, og ønsker efter revision af 2016-regnskabet ikke at fortsætte.
  Budget for 2017 fremlægges senere for grupperådet. Der forventes en stor udgift til reduktion af deltagerbetalingen til Spejdernes Lejr 2017 (gruppen giver ca. 1250 kr. i tilskud pr. deltager, mere for ledere).
  Godkendt med forbehold for revisors godkendelse.
 4. Kontingent
  Fastholdes på 700 kr./år. Søskenderabat på 100 kr. pr. barn for alle andre end 1. spejder i en søskendeflok. Ledere betaler 75 kr./år.
 5. Spejdernes Lejr 2017: Ole fortalte. Der bliver fælles bustransport for alle spejdere. Den er inkluderet i prisen. Vores bus kommer sandsynligvis til at afgå fra Roskilde. Pengeløs lejr, hvor man betaler med et armbånd.
  Deltagerprisen bliver 950 kr. for alle andre end bæverne (lørdag d. 22/7 til søndag d. 30/7), 550 kr. for bæverne, som deltager onsdag til søndag.
  Forældre er velkomne til at besøge en enkelt dag eller lægge sig i eget telt eller campingvogn i underlejr “Øen.” Sandsynligvis bliver der også mulighed for at leje sig ind i et telt el. lign. Der er også mulighed for at deltage som “jobber” – der er mange forskellige arbejdsopgaver, man kan byde ind på. Familien må også meget gerne deltage på gruppens lejrplads. Sig det til en leder snarest muligt, hvis I ønsker det. Medhjælpende forældre deltager gratis.
  Ólöf vil forsøge at få det arrangeret, så hun kan deltage.
  Gruppen skal melde til senest d. 15/3 (!) Derefter er der et vist gebyr for at melde nogen fra.
  Der bliver ekstra udgifter for gruppen til transport af materiel og evt. rafter og køb af rafter. Hvis nogen har forbindelser til vognmænd el.lign., som kan klare transporten billigt, hører vi gerne fra jer.
  Der forventes ca. 40.000 deltagere – der er allerede forhåndstilmeldt ca. 30.000.
 6. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag (ingen). Den vigtigste del af arbejdet i den nære fremtid er at få skaffet flere ledere og dernæst (eller samtidig) flere spejdere.
 7. Gruppearbejde med fokus på gruppens fremtid og lederhvervning  – udskudt til efter valgene, da der var forældre, som skulle gå kl. 19:30. Det blev én stor gruppe. Det er vigtigt for gruppens overlevelse, at alle spejderforældre tager medansvar for, at der er ledere til deres børn.
  Ideer:

  1. Hvervearrangement for SFO-børn (I SFO-tiden), men man kan kun meldes ind, hvis der kommer forældre, der vil hjælpe ved spejdermøderne – eller kan skaffe en anden leder (forældremøde en aften et par uger senere, hvor vi præsenterer, hvad det er at være spejder – og spejderforældre)
  2. Forældreturnus som assistenter til ulve- og bævermøder
  3. Opslag i Fakta (Rikke vil gerne sætte noget op), på DTU Risø (Ole forsøger sig – prøver også at motivere nogle studerende til at komme med på Spejdernes Lejr med en form for aktivitet)
 8. Valg af gruppeleder (GL) og gruppeassistenter (GA).
  GL: Henrik Junge Mortensen (tropleder)
  GA: Ole Hansen (bæverleder) og Jens Frausing (ulveleder)
 9. Valg af forældrerepræsentanter til grupperådet:
  Olöf Rúnarsdóttir (Kolbrún og Svanhildurs mor) – valgt
  Rikke Markussen (Noahs mor) – genvalgt
 10. Revisorvalg – alle opfordres til at tænke over, om de kender nogen med økonomiforstand
 11. Evt.: Ønske om en “prøvelejr” med overnatning omkring vores egne hytter for de yngste spejdere (og evt. også de ældre forbilleder).