Bolund Gruppe

Bolund Gruppe

– fra trygge rammer til internationale eventyr

Husk tilmelding til Årsmøde i gruppen mandag d. 29/2 kl. 18-20 i Sognegården

15. februar 2016 · Alle enheder · Skrevet af kajborum

Her er programmet for årsmødet i gruppen mandag d. 29/2 kl. 18-20 i Sognegården. Det er et arrangement, hvor gruppelederen gør status, og hvor lederne fortæller lidt om aktiviteter i det forløbne år, og om planer for det kommende år. Derudover forbereder spejderne nogle indslag, som de glæder sig til at vise til forældrene. Bagefter er der valg til grupperåd, fremlæggelse af regnskab mm.

Grupperådet og spejderne står for aftensmaden. Hvis man vil spise med, skal man tilmelde sig ved at sende en mail til Kaj på kaj@kkbo.dk. Det koster 20 kr pr deltager som betales til årsmødet. Tilmeldingsfristen er udsat til fredag den 26/2.

Søskende er velkomne til at deltage og spise med.

Der er mulighed for at stille op til valg til grupperådet. Vi opfordrer alle til at tænke over om man kunne have lyst at bidrage til det lokale spejderarbejde ved at stille op til valg. Der er ikke et minimums krav til tid man lægger i spejderarbejdet i grupperådet. Alle hjælpende hænder modtages med tak.

Derudover mangler der (som nævnt ved foregående forældremøder) nogle spejderledere. Vi opfordrer alle til overveje om man har mulighed for at bidrage her, eller om man kender nogen, man kunne opfordre til at hjælpe med at videreføre det store arbejde lederne i Bolundgruppe gør for vores børn.

Vi mangler 1 bæverleder, 1 ulveleder og 1 juniorleder, og fra august mangler vi yderligere en bæverleder.

Mange spejderhilsen
Grupperådet i Bolund gruppe
Dagsorden årsmøde 2016